Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / gorlicki ...
gorlicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 110454
Powierzchnia: 967.36 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 91
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 91
Liczba uprawnionych do głosowania: 87021
Liczba wydanych kart: 48444
 55.67%
brak50.86%52.02%53.18%54.34%55.50%56.66%57.82%58.98%60.14%61.30% 
danych52.01%53.17%54.33%55.49%56.65%57.81%58.97%60.13%61.29%62.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120502 Biecz, gm. 13564 7374 7373 7291 54.36
120503 Bobowa, gm. 7022 4051 4051 4026 57.69
120504 Gorlice, gm. 13124 7352 7351 7277 56.02
120501 Gorlice, m. 24235 13570 13567 13425 55.99
120505 Lipinki, gm. 5444 2909 2909 2880 53.44
120506 Łużna, gm. 6439 3440 3439 3408 53.42
120507 Moszczenica, gm. 3740 1902 1902 1879 50.86
120508 Ropa, gm. 3909 2441 2439 2412 62.45
120509 Sękowa, gm. 3921 2152 2152 2131 54.88
120510 Uście Gorlickie, gm. 5623 3253 3253 3221 57.85
  gorlicki 87021 48444 48436 47950 55.67
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 30342 17095 17092 16917 56.34
2 Wieś 56679 31349 31344 31033 55.31
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3740 1902 1902 1879 50.86
2 od 5 001 do 10 000 32358 18246 18243 18078 56.39
3 od 10 001 do 20 000 26688 14726 14724 14568 55.18
4 od 20 001 do 50 000 24235 13570 13567 13425 55.99
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00