Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / miechowski ...
miechowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 50672
Powierzchnia: 676.73 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 55
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 55
Liczba uprawnionych do głosowania: 41461
Liczba wydanych kart: 20031
 48.31%
brak40.88%42.06%43.24%44.42%45.60%46.78%47.96%49.14%50.32%51.50% 
danych42.05%43.23%44.41%45.59%46.77%47.95%49.13%50.31%51.49%52.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120801 Charsznica, gm. 6326 2831 2831 2798 44.75
120802 Gołcza, gm. 5143 2544 2542 2519 49.47
120803 Kozłów, gm. 4089 1835 1835 1809 44.88
120804 Książ Wielki, gm. 4494 2366 2366 2331 52.65
120805 Miechów, gm. 16211 8233 8229 8141 50.79
120806 Racławice, gm. 2077 849 849 842 40.88
120807 Słaboszów, gm. 3121 1373 1372 1354 43.99
  miechowski 41461 20031 20024 19794 48.31
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 9765 5414 5410 5357 55.44
2 Wieś 31696 14617 14614 14437 46.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9287 4057 4056 4005 43.68
2 od 5 001 do 10 000 15963 7741 7739 7648 48.49
3 od 10 001 do 20 000 16211 8233 8229 8141 50.79
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00