Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / myślenicki ...
myślenicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 120177
Powierzchnia: 673.3 km2
Zaludnienie: 178 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 76
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 76
Liczba uprawnionych do głosowania: 92706
Liczba wydanych kart: 55980
 60.38%
brak53.59%54.59%55.59%56.59%57.59%58.59%59.59%60.59%61.59%62.59% 
danych54.58%55.58%56.58%57.58%58.58%59.58%60.58%61.58%62.58%63.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120901 Dobczyce, gm. 11070 6572 6572 6506 59.37
120902 Lubień, gm. 7265 4482 4482 4441 61.69
120903 Myślenice, gm. 32589 20289 20277 20038 62.26
120904 Pcim, gm. 8158 5064 5064 5010 62.07
120905 Raciechowice, gm. 4778 2561 2560 2536 53.60
120906 Siepraw, gm. 6166 3626 3622 3594 58.81
120907 Sułkowice, gm. 10870 5900 5899 5837 54.28
120908 Tokarnia, gm. 6401 4066 4066 4030 63.52
120909 Wiśniowa, gm. 5409 3420 3418 3383 63.23
  myślenicki 92706 55980 55960 55375 60.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24518 15253 15250 15084 62.21
2 Wieś 68188 40727 40710 40291 59.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 30019 18155 18148 17984 60.48
3 od 10 001 do 20 000 30098 17536 17535 17353 58.26
4 od 20 001 do 50 000 32589 20289 20277 20038 62.26
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00