Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / brzeski ...
brzeski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 92225
Powierzchnia: 590 km2
Zaludnienie: 156 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 64
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 64
Liczba uprawnionych do głosowania: 71417
Liczba wydanych kart: 40920
 57.30%
brak50.49%51.61%52.73%53.85%54.97%56.09%57.21%58.33%59.45%60.57% 
danych51.60%52.72%53.84%54.96%56.08%57.20%58.32%59.44%60.56%61.69% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120201 Borzęcin, gm. 6559 3551 3550 3522 54.14
120202 Brzesko, gm. 28497 16506 16501 16344 57.92
120203 Czchów, gm. 7150 4256 4256 4213 59.52
120204 Dębno, gm. 10931 6503 6502 6442 59.49
120205 Gnojnik, gm. 5755 3257 3257 3230 56.59
120206 Iwkowa, gm. 4710 2901 2901 2880 61.59
120207 Szczurowa, gm. 7815 3946 3946 3924 50.49
  brzeski 71417 40920 40913 40555 57.30
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15747 9498 9494 9406 60.32
2 Wieś 55670 31422 31419 31149 56.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 31989 17911 17910 17769 55.99
3 od 10 001 do 20 000 10931 6503 6502 6442 59.49
4 od 20 001 do 50 000 28497 16506 16501 16344 57.92
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00