Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński ...
brzeziński
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 30596
Powierzchnia: 358.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 28
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 28
Liczba uprawnionych do głosowania: 24925
Liczba wydanych kart: 13212
 53.01%
brak47.79%48.63%49.47%50.31%51.15%51.99%52.83%53.67%54.51%55.35% 
danych48.62%49.46%50.30%51.14%51.98%52.82%53.66%54.50%55.34%56.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
102102Brzeziny, gm.428321782178216450.85
102101Brzeziny, m.1019555975597556054.90
102103Dmosin, gm.377218031803179347.80
102104Jeżów, gm.282115831583156556.11
102105Rogów, gm.385420512051204053.22
  brzeziński 24925 13212 13212 13122 53.01
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1019555975597556054.90
2Wieś1473076157615756251.70
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001044754375437539852.04
2od 5 001 do 10 000428321782178216450.85
3od 10 001 do 20 0001019555975597556054.90
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00