Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński / Brzeziny, m.
Brzeziny, m.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 12403
Powierzchnia: 21.58 km2
Zaludnienie: 574 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 10195
Liczba wydanych kart: 5597
 54.90%
brak47.79%48.63%49.47%50.31%51.15%51.99%52.83%53.67%54.51%55.35% 
danych48.62%49.46%50.30%51.14%51.98%52.82%53.66%54.50%55.34%56.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach, ul. Moniuszki 21, Brzeziny192710141014100052.62
2Sąd Rejonowy w Brzezinach, ul. Waryńskiego 34, Brzeziny211811591159115154.72
3Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, ul. Reformacka 9, Brzeziny190898798798251.73
4Gimnazjum w Brzezinach, ul. Bohaterów Warszawy 4, Brzeziny204511451145114155.99
5Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, Brzeziny113564664664556.92
6Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17, Brzeziny91254954954660.20
7Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Moniuszki 24, Brzeziny8757575565.52
8Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6, Brzeziny6340404063.49
=   10195  5597  5597  5560  54.90