Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński / Brzeziny, gm.
Brzeziny, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 5373
Powierzchnia: 106.37 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4283
Liczba wydanych kart: 2178
 50.85%
brak47.79%48.63%49.47%50.31%51.15%51.99%52.83%53.67%54.51%55.35% 
danych48.62%49.46%50.30%51.14%51.98%52.82%53.66%54.50%55.34%56.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej, Dąbrówka Duża 6089037637637642.25
2Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii, Gałkówek-Kolonia 38126465465465051.74
3Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Poliku, Polik 4590348048047453.16
4Szkoła Podstawowa w Bogdance, Bogdanka 5122666866866454.49
=   4283  2178  2178  2164  50.85