Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński / Rogów, gm.
Rogów, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4715
Powierzchnia: 66.23 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3854
Liczba wydanych kart: 2051
 53.22%
brak47.79%48.63%49.47%50.31%51.15%51.99%52.83%53.67%54.51%55.35% 
danych48.62%49.46%50.30%51.14%51.98%52.82%53.66%54.50%55.34%56.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie ,ul. Strażacka 4, Rogów145788588588160.74
2była Szkoła Podstawowa w Zacywilkach ,Zacywilki 525711411411444.36
3Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym ,Przyłęk Duży 4953324624624546.15
4Szkoła Podstawowa w Wągrach ,Wągry 8763135935935756.89
5Zespół Szkół w Rogowie ,ul. Szkolna 4 ,Rogów97644744744345.80
=   3854  2051  2051  2040  53.22