Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński / Dmosin, gm.
Dmosin, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4550
Powierzchnia: 100.53 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3772
Liczba wydanych kart: 1803
 47.80%
brak47.79%48.63%49.47%50.31%51.15%51.99%52.83%53.67%54.51%55.35% 
danych48.62%49.46%50.30%51.14%51.98%52.82%53.66%54.50%55.34%56.19% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum, Dmosin 1C129369069068653.36
2Strażnica OSP, Kraszew 1847819719719741.21
3Szkoła Podstawowa, Kołacin 105A55623423423042.09
4Świetlica, Ząbki 16A46920620620543.92
5Szkoła Podstawowa, Wola Cyrusowa 6948323423423448.45
6Świetlica, Szczecin 36A49324224224149.09
=   3772  1803  1803  1793  47.80