Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński ...
brzeziński
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 30596
Powierzchnia: 358.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 24925
Liczba wydanych kart: 13212
Liczba głosów oddanych: 13212
Liczba głosów ważnych: 13122
 53.01%
brak47.79%48.63%49.47%50.31%51.15%51.99%52.83%53.67%54.51%55.35% 
danych48.62%49.46%50.30%51.14%51.98%52.82%53.66%54.50%55.34%56.19% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1JUREK Marek1391.06
2KACZYŃSKI Jarosław Aleksander619247.19
3KOMOROWSKI Bronisław Maria357327.23
4KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2852.17
5LEPPER Andrzej Zbigniew3172.42
6MORAWIECKI Kornel Andrzej120.09
7NAPIERALSKI Grzegorz Bernard197015.01
8OLECHOWSKI Andrzej Marian1551.18
9PAWLAK Waldemar4633.53
10ZIĘTEK Bogusław Zbigniew160.12
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
102102Brzeziny, gm.428321782178216450.85
102101Brzeziny, m.1019555975597556054.90
102103Dmosin, gm.377218031803179347.80
102104Jeżów, gm.282115831583156556.11
102105Rogów, gm.385420512051204053.22
  brzeziński 24925 13212 13212 13122 53.01