Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / lipnowski ...
lipnowski
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 67836
Powierzchnia: 1015.6 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 52200
Liczba wydanych kart: 22175
 42.48%
brak37.06%38.18%39.30%40.42%41.54%42.66%43.78%44.90%46.02%47.14% 
danych38.17%39.29%40.41%41.53%42.65%43.77%44.89%46.01%47.13%48.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040802Bobrowniki, gm.236310521052104544.52
040803Chrostkowo, gm.240396696695240.20
040804Dobrzyń nad Wisłą, gm.638125942593257240.65
040805Kikół, gm.564623562359233841.73
040806Lipno, gm.888034833483344839.22
040801Lipno, m.1173956595659561348.21
040807Skępe, gm.605826602660263943.91
040808Tłuchowo, gm.359815031503147241.77
040809Wielgie, gm.513219021902187537.06
  lipnowski 52200 22175 22177 21954 42.48
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1803786968696863148.21
2Wieś3416313479134811332339.46
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000836435213521346942.10
2od 5 001 do 10 0002321795129514942440.97
3od 10 001 do 20 0002061991429142906144.34
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00