Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / lipnowski / Chrostkowo, gm.
Chrostkowo, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 3148
Powierzchnia: 74.08 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2403
Liczba wydanych kart: 966
 40.20%
brak37.06%38.18%39.30%40.42%41.54%42.66%43.78%44.90%46.02%47.14% 
danych38.17%39.29%40.41%41.53%42.65%43.77%44.89%46.01%47.13%48.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala posiedzeń Urzędu Gminy, Chrostkowo120547647647039.50
2Szkoła Podstawowa, Stalmierz78931131130439.42
3Szkoła Podstawowa, Makówiec40917917917843.77
=   2403  966  966  952  40.20