Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / lipnowski / Dobrzyń nad Wisłą, gm.
Dobrzyń nad Wisłą, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 8167
Powierzchnia: 115.44 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6381
Liczba wydanych kart: 2594
 40.65%
brak37.06%38.18%39.30%40.42%41.54%42.66%43.78%44.90%46.02%47.14% 
danych38.17%39.29%40.41%41.53%42.65%43.77%44.89%46.01%47.13%48.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul.Licealna 1, Dobrzyń n.Wisłą106350350349947.32
2Dobrzyński Dom Kultury "Żak", ul.Szkolna 2, Dobrzyń n.Wisłą122455255254745.10
3Remiza OSP, Płomiany44215415415334.84
4Remiza OSP, Mokowo47017817817537.87
5Publiczne Gimnazjum, ul.Licealna 1, Dobrzyń n.Wisłą42615815715737.09
6Publiczne Gimnazjum, Chalin86237437437243.39
7Szkoła Podstawowa, Dyblin74525825825434.63
8Szkoła Podstawowa, Krojczyn114941741741536.29
=   6381  2594  2593  2572  40.65