Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / lipnowski / Kikół, gm.
Kikół, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 7398
Powierzchnia: 98.2 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5646
Liczba wydanych kart: 2356
 41.73%
brak37.06%38.18%39.30%40.42%41.54%42.66%43.78%44.90%46.02%47.14% 
danych38.17%39.29%40.41%41.53%42.65%43.77%44.89%46.01%47.13%48.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul.Targowa 6, Kikół177990290589750.70
2Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Grodzeniu, Grodzeń75928928928338.08
3Szkoła Podstawowa, Zajeziorze78824324324230.84
4Szkoła Podstawowa, Wola140255455455039.51
5Szkoła Podstawowa, ul.Targowa 6, Kikół91836836836640.09
=   5646  2356  2359  2338  41.73