Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / lipnowski / Wielgie, gm.
Wielgie, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6904
Powierzchnia: 133.83 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5132
Liczba wydanych kart: 1902
 37.06%
brak37.06%38.18%39.30%40.42%41.54%42.66%43.78%44.90%46.02%47.14% 
danych38.17%39.29%40.41%41.53%42.65%43.77%44.89%46.01%47.13%48.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Czarne125744844844035.64
2Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne, Płonczyn60218418418330.56
3Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego, ul.Szkolna 5, Wielgie155569269268544.50
4Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, Zaduszniki127041941941932.99
5Dom Pomocy Społecznej, Nowa Wieś37411211211229.95
6Świetlica Domu Pomocy Społecznej, Nowa Wieś7447473663.51
=   5132  1902  1902  1875  37.06