Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / lipnowski / Tłuchowo, gm.
Tłuchowo, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4779
Powierzchnia: 98.67 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3598
Liczba wydanych kart: 1503
 41.77%
brak37.06%38.18%39.30%40.42%41.54%42.66%43.78%44.90%46.02%47.14% 
danych38.17%39.29%40.41%41.53%42.65%43.77%44.89%46.01%47.13%48.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury, ul.Sierpecka 26, Tłuchowo138068068067149.28
2Szkoła Podstawowa, Mysłakówko84231431430737.29
3Budynek Komunalny, Jasień57719519518733.80
4Świetlica Wiejska, Turza Wilcza79931431430739.30
=   3598  1503  1503  1472  41.77