Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 520710
Liczba głosów na kandydata: 271867
% głosów na kandydata: 52.21
 52.21%
brak16.05%22.28%28.51%34.74%40.97%47.20%53.43%59.66%65.89%72.12% 
danych22.27%28.50%34.73%40.96%47.19%53.42%59.65%65.88%72.11%78.35% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
200100 augustowski 49891 26789 26787 26492 13324 50.29
200200 białostocki 112307 62278 62270 61630 34450 55.90
206101 Białystok, m. 226907 136659 136619 135046 57084 42.27
200300 bielski 48366 27751 27742 27474 13256 48.25
200400 grajewski 39864 19351 19348 19150 11928 62.29
200500 hajnowski 40897 21347 21345 21100 3387 16.05
200600 kolneński 31815 15377 15377 15224 10876 71.44
206201 Łomża, m. 49147 27224 27194 26905 14943 55.54
200700 łomżyński 41023 21804 21803 21593 16650 77.11
200800 moniecki 34990 16016 16014 15801 9952 62.98
200900 sejneński 18248 9704 9704 9589 3409 35.55
201000 siemiatycki 39841 20602 20600 20413 10276 50.34
201100 sokólski 59030 28437 28437 28154 15873 56.38
201200 suwalski 29232 14775 14774 14629 7980 54.55
206301 Suwałki, m. 53836 29564 29560 29249 12536 42.86
201300 wysokomazowiecki 48282 28912 28908 28638 22417 78.28
201400 zambrowski 36694 19864 19863 19623 13526 68.93
  podlaskie 960370 526454 526345 520710 271867 52.21

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 585910 332431 332342 328660 152691 46.46
2 Wieś 374460 194023 194003 192050 119176 62.05
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 169844 87869 87858 87014 50139 57.62
2 od 5 001 do 10 000 205950 107315 107307 106165 68892 64.89
3 od 10 001 do 20 000 113043 60124 60116 59470 32486 54.63
4 od 20 001 do 50 000 141643 77699 77691 76861 35787 46.56
5 od 50 001 do 100 000 102983 56788 56754 56154 27479 48.94
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 226907 136659 136619 135046 57084 42.27
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00