Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / łomżyński ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 21593
Liczba głosów na kandydata: 16650
% głosów na kandydata: 77.11
 77.11%
brak68.18%70.36%72.54%74.72%76.90%79.08%81.26%83.44%85.62%87.80% 
danych70.35%72.53%74.71%76.89%79.07%81.25%83.43%85.61%87.79%89.98% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
200701 Jedwabne, gm. 4584 2514 2514 2493 2145 86.04
200702 Łomża, gm. 8093 4614 4614 4573 3326 72.73
200703 Miastkowo, gm. 3343 1713 1713 1701 1411 82.95
200704 Nowogród, gm. 3257 1786 1786 1770 1254 70.85
200705 Piątnica, gm. 8266 3954 3954 3905 2875 73.62
200706 Przytuły, gm. 1798 931 930 923 830 89.92
200707 Śniadowo, gm. 4500 2680 2680 2647 2110 79.71
200708 Wizna, gm. 3566 1907 1907 1890 1546 81.80
200709 Zbójna, gm. 3616 1705 1705 1691 1153 68.18
  łomżyński 41023 21804 21803 21593 16650 77.11

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 6371 3439 3439 3414 2670 78.21
2 Wieś 34652 18365 18364 18179 13980 76.90
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15580 8042 8041 7975 6194 77.67
2 od 5 001 do 10 000 9084 5194 5194 5140 4255 82.78
3 od 10 001 do 20 000 16359 8568 8568 8478 6201 73.14
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00