Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / hajnowski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 21100
Liczba głosów na kandydata: 3387
% głosów na kandydata: 16.05
 16.05%
brak6.98%8.23%9.48%10.73%11.98%13.23%14.48%15.73%16.98%18.23% 
danych8.22%9.47%10.72%11.97%13.22%14.47%15.72%16.97%18.22%19.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
200502 Białowieża, gm. 2193 1225 1225 1211 232 19.16
200503 Czeremcha, gm. 3041 1567 1567 1547 247 15.97
200504 Czyże, gm. 2133 1050 1050 1045 73 6.99
200505 Dubicze Cerkiewne, gm. 1673 792 792 777 81 10.42
200506 Hajnówka, gm. 3544 1873 1873 1849 163 8.82
200501 Hajnówka, m. 18866 10426 10424 10305 1890 18.34
200507 Kleszczele, gm. 2484 1224 1224 1215 211 17.37
200508 Narew, gm. 3424 1498 1498 1480 287 19.39
200509 Narewka, gm. 3539 1692 1692 1671 203 12.15
  hajnowski 40897 21347 21345 21100 3387 16.05

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 20281 11157 11155 11031 2049 18.57
2 Wieś 20616 10190 10190 10069 1338 13.29
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 22031 10921 10921 10795 1497 13.87
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18866 10426 10424 10305 1890 18.34
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00