Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 15801
Liczba głosów na kandydata: 9952
% głosów na kandydata: 62.98
 62.98%
brak55.42%57.28%59.14%61.00%62.86%64.72%66.58%68.44%70.30%72.16% 
danych57.27%59.13%60.99%62.85%64.71%66.57%68.43%70.29%72.15%74.02% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
200801 Goniądz, gm. 4297 2015 2015 1991 1208 60.67
200802 Jasionówka, gm. 2433 1128 1128 1113 766 68.82
200803 Jaświły, gm. 4486 1947 1947 1921 1370 71.32
200804 Knyszyn, gm. 3992 1877 1877 1851 1170 63.21
200805 Krypno, gm. 3293 1522 1521 1499 1032 68.85
200806 Mońki, gm. 12658 5947 5946 5857 3246 55.42
200807 Trzcianne, gm. 3831 1580 1580 1569 1160 73.93
  moniecki 34990 16016 16014 15801 9952 62.98

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 15972 7673 7673 7561 4079 53.95
2 Wieś 19018 8343 8341 8240 5873 71.27
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 13549 6107 6106 6032 4128 68.44
2 od 5 001 do 10 000 8783 3962 3962 3912 2578 65.90
3 od 10 001 do 20 000 12658 5947 5946 5857 3246 55.42
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00