Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / gnieźnieński ...
gnieźnieński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 142315
Powierzchnia: 1254.34 km2
Zaludnienie: 113 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 83
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 83
Liczba uprawnionych do głosowania: 113422
Liczba wydanych kart: 60006
 52.91%
brak45.83%46.91%47.99%49.07%50.15%51.23%52.31%53.39%54.47%55.55% 
danych46.90%47.98%49.06%50.14%51.22%52.30%53.38%54.46%55.54%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300302 Czerniejewo, gm. 6221 3127 3125 3065 50.27
300303 Gniezno, gm. 7178 3650 3650 3597 50.85
300301 Gniezno, m. 56189 31794 31781 31400 56.58
300304 Kiszkowo, gm. 4164 2062 2062 2027 49.52
300305 Kłecko, gm. 5900 2907 2906 2868 49.27
300306 Łubowo, gm. 4401 2224 2224 2197 50.53
300307 Mieleszyn, gm. 3063 1439 1439 1429 46.98
300308 Niechanowo, gm. 4201 2036 2035 1996 48.46
300309 Trzemeszno, gm. 11193 5130 5130 5048 45.83
300310 Witkowo, gm. 10912 5637 5636 5551 51.66
  gnieźnieński 113422 60006 59988 59178 52.91
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 73046 40578 40564 40031 55.55
2 Wieś 40376 19428 19424 19147 48.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3063 1439 1439 1429 46.98
2 od 5 001 do 10 000 32065 16006 16002 15750 49.92
3 od 10 001 do 20 000 22105 10767 10766 10599 48.71
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 56189 31794 31781 31400 56.58
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00