Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / gnieźnieński / Kłecko, gm.
Kłecko, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7688
Powierzchnia: 131.7 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5900
Liczba wydanych kart: 2907
 49.27%
brak45.83%46.91%47.99%49.07%50.15%51.23%52.31%53.39%54.47%55.55% 
danych46.90%47.98%49.06%50.14%51.22%52.30%53.38%54.46%55.54%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Gnieźnieńska 8, Kłecko 2109 1153 1153 1134 54.67
2 Swietlica wiejska, Charbowo 17 1708 815 814 805 47.72
3 Szkoła Podstawowa, Dębnica 3 1091 511 511 507 46.84
4 Zespół Szkolno Przedszkolny, Działyń 21 992 428 428 422 43.15
=   5900  2907  2906  2868  49.27