Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno, gm.
Gniezno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9562
Powierzchnia: 177.99 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7178
Liczba wydanych kart: 3650
 50.85%
brak45.83%46.91%47.99%49.07%50.15%51.23%52.31%53.39%54.47%55.55% 
danych46.90%47.98%49.06%50.14%51.22%52.30%53.38%54.46%55.54%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Jankowo Dolne 1351 662 662 650 49.00
2 Szkoła Podstawowa, Szczytniki Duchowne 1418 774 774 761 54.58
3 Świetlica Wiejska, Piekary 1523 769 769 757 50.49
4 Szkoła Podstawowa, Goślinowo 1595 820 820 809 51.41
5 Szkoła Podstawowa, Zdziechowa 1291 625 625 620 48.41
=   7178  3650  3650  3597  50.85