Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki ...
czarnkowsko-trzcianecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 87995
Powierzchnia: 1808.19 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 65
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 65
Liczba uprawnionych do głosowania: 68379
Liczba wydanych kart: 34570
 50.56%
brak46.84%47.82%48.80%49.78%50.76%51.74%52.72%53.70%54.68%55.66% 
danych47.81%48.79%49.77%50.75%51.73%52.71%53.69%54.67%55.65%56.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300202 Czarnków, gm. 8383 4018 4018 3961 47.93
300201 Czarnków, m. 9157 5185 5185 5123 56.62
300203 Drawsko, gm. 4766 2268 2268 2237 47.59
300204 Krzyż Wielkopolski, gm. 6885 3225 3225 3195 46.84
300205 Lubasz, gm. 5471 2688 2688 2657 49.13
300206 Połajewo, gm. 4734 2326 2326 2287 49.13
300207 Trzcianka, gm. 18772 9948 9948 9856 52.99
300208 Wieleń, gm. 10211 4912 4912 4841 48.11
  czarnkowsko-trzcianecki 68379 34570 34570 34157 50.56
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 33660 18071 18071 17869 53.69
2 Wieś 34719 16499 16499 16288 47.52
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 21856 10507 10507 10376 48.07
3 od 10 001 do 20 000 27751 14115 14115 13925 50.86
4 od 20 001 do 50 000 18772 9948 9948 9856 52.99
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00