Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Trzcianka, gm.
Trzcianka, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 24227
Powierzchnia: 375.33 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 19
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 19
Liczba uprawnionych do głosowania: 18772
Liczba wydanych kart: 9948
 52.99%
brak46.84%47.82%48.80%49.78%50.76%51.74%52.72%53.70%54.68%55.66% 
danych47.81%48.79%49.77%50.75%51.73%52.71%53.69%54.67%55.65%56.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Technicznych, ul. 27 Stycznia 100, Trzcianka 1551 844 844 833 54.42
2 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Chopina 36, Trzcianka 1485 824 824 817 55.49
3 Gimnazjum Nr 2, ul. F. Chopina 36, Trzcianka 1514 772 772 763 50.99
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. W. Broniewskiego 2, Trzcianka 1445 829 829 817 57.37
5 Gimnazjum Nr 1, ul. S. Staszica 6, Trzcianka 1572 1036 1036 1032 65.90
6 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gen.W. Sikorskiego 26, Trzcianka 1353 731 731 726 54.03
7 Liceum Ogólnokształcące, ul. S. Żeromskiego 28, Trzcianka 1499 808 808 803 53.90
8 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, os. J. Słowackiego 24, Trzcianka 1587 832 832 823 52.43
9 Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3, os. J. Słowackiego 24a, Trzcianka 1398 809 809 802 57.87
10 Szkoła Podstawowa, Siedlisko 160 716 287 287 279 40.08
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szkoła Filialna, Nowa Wieś 37 567 278 278 277 49.03
12 Szkoła Podstawowa, Przyłęki 38A 497 197 197 196 39.64
13 Szkoła Podstawowa, Łomnica 7 491 217 217 216 44.20
14 Szkoła Podstawowa, Rychlik 16 577 270 270 268 46.79
15 Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance, Szkoła Filialna, Radolin 24 396 211 211 210 53.28
16 Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance, Szkoła Filialna, ul. Szkolna 2, Niekursko 372 193 193 190 51.88
17 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szkoła Filialna, Stobno 60 594 289 289 288 48.65
18 Zespół Szkół, ul. Parkowa 1, Biała 1048 489 489 484 46.66
19 Szpital Powiatowy, ul. Gen. W. Sikorskiego 9, Trzcianka 110 32 32 32 29.09
=   18772  9948  9948  9856  52.99