Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Lubasz, gm.
Lubasz, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7212
Powierzchnia: 167.24 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5471
Liczba wydanych kart: 2688
 49.13%
brak46.84%47.82%48.80%49.78%50.76%51.74%52.72%53.70%54.68%55.66% 
danych47.81%48.79%49.77%50.75%51.73%52.71%53.69%54.67%55.65%56.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 6, Lubasz 2172 1200 1200 1180 55.25
2 Pałac Spółdzielni Produkcji Rolnej, Sławno 1 862 364 364 364 42.23
3 Szkoła Podstawowa, Miłkowo 11 667 332 332 329 49.78
4 Szkoła Podstawowa, Krucz 62 412 211 211 207 51.21
5 Publiczne Gimnazjum, ul.Podgórna 8A, Lubasz 1358 581 581 577 42.78
=   5471  2688  2688  2657  49.13