Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / kamiennogórski ...
kamiennogórski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 46394
Powierzchnia: 396.13 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 37213
Liczba wydanych kart: 18539
 49.82%
brak45.61%46.13%46.65%47.17%47.69%48.21%48.73%49.25%49.77%50.29% 
danych46.12%46.64%47.16%47.68%48.20%48.72%49.24%49.76%50.28%50.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020702 Kamienna Góra, gm. 6893 3447 3447 3395 50.01
020701 Kamienna Góra, m. 17260 8757 8756 8655 50.74
020703 Lubawka, gm. 9331 4634 4632 4537 49.66
020704 Marciszów, gm. 3729 1701 1701 1681 45.62
  kamiennogórski 37213 18539 18536 18268 49.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22449 11387 11386 11220 50.72
2 Wieś 14764 7152 7150 7048 48.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3729 1701 1701 1681 45.62
2 od 5 001 do 10 000 6893 3447 3447 3395 50.01
3 od 10 001 do 20 000 9331 4634 4632 4537 49.66
4 od 20 001 do 50 000 17260 8757 8756 8655 50.74
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00