Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / kamiennogórski / Kamienna Góra, gm.
Kamienna Góra, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8923
Powierzchnia: 158.16 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6893
Liczba wydanych kart: 3447
 50.01%
brak45.61%46.13%46.65%47.17%47.69%48.21%48.73%49.25%49.77%50.29% 
danych46.12%46.64%47.16%47.68%48.20%48.72%49.24%49.76%50.28%50.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Filia Biblioteki Publicznej, Leszczyniec Nr 100 1214 588 588 574 48.43
2 Placówka Ośrodka Kultury, Pisarzowice Nr 72 1272 557 557 548 43.79
3 Świetlica Wiejska, Przedwojów Nr 45 776 399 399 395 51.42
4 Szkoła Podstawowa, Ptaszków Nr 49 664 291 291 291 43.83
5 Ośrodek Kultury, ul. Kalwaria Nr 1, Krzeszów 1843 1035 1035 1021 56.16
6 Świetlica Wiejska, Gorzeszów Nr 113 507 231 231 224 45.56
7 Świetlica Wiejska, Czadrów nr 26 583 321 321 317 55.06
8 Dom Pomocy Społecznej, Szarocin Nr 1 34 25 25 25 73.53
=   6893  3447  3447  3395  50.01