Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / kamiennogórski / Marciszów, gm.
Marciszów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4713
Powierzchnia: 81.98 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 3729
Liczba wydanych kart: 1701
 45.62%
brak45.61%46.13%46.65%47.17%47.69%48.21%48.73%49.25%49.77%50.29% 
danych46.12%46.64%47.16%47.68%48.20%48.72%49.24%49.76%50.28%50.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul.Szkolna 6, Marciszów 1244 563 563 554 45.26
2 Świetlica wiejska, Ciechanowice 800 350 350 348 43.75
3 Świetlica wiejska, Domanów 336 137 137 136 40.77
4 Świetlica wiejska, Pastewnik 212 106 106 105 50.00
5 Świetlica wiejska, Świdnik 240 114 114 113 47.50
6 Świetlica wiejska, Sędzisław 506 270 270 266 53.36
7 Świetlica wiejska, Wieściszowice 391 161 161 159 41.18
=   3729  1701  1701  1681  45.62