Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / kamiennogórski / Lubawka, gm.
Lubawka, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 11691
Powierzchnia: 138.08 km2
Zaludnienie: 84 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 9331
Liczba wydanych kart: 4634
 49.66%
brak45.61%46.13%46.65%47.17%47.69%48.21%48.73%49.25%49.77%50.29% 
danych46.12%46.64%47.16%47.68%48.20%48.72%49.24%49.76%50.28%50.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Publiczne, ul. Mickiewicza 4, Lubawka 1344 673 673 638 50.07
2 Szkoła Podstawowa, ul.Boczna 13, Lubawka 1880 916 916 903 48.72
3 Dom Kultury, ul. Kamiennogórska 19, Lubawka 1965 1041 1041 1024 52.98
4 Wiejski Dom Kultury, Rynek 14, Chełmsko Śląskie 2201 1066 1064 1045 48.43
5 Świetlica Wiejska, Stara Białka nr 35 680 301 301 297 44.26
6 Świetlica Wiejska, Miszkowice nr 73b 609 305 305 302 50.08
7 Świetlica Wiejska, Opawa nr 59 652 332 332 328 50.92
=   9331  4634  4632  4537  49.66