Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński ...
rypiński
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 45449
Powierzchnia: 587.08 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 35566
Liczba wydanych kart: 16273
 45.75%
brak38.70%40.11%41.52%42.93%44.34%45.75%47.16%48.57%49.98%51.39% 
danych40.10%41.51%42.92%44.33%45.74%47.15%48.56%49.97%51.38%52.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041202Brzuze, gm.427618171817180642.49
041203Rogowo, gm.383816131612159742.03
041204Rypin, gm.577822362236221738.70
041201Rypin, m.1346171047104706852.77
041205Skrwilno, gm.489921122112209643.11
041206Wąpielsk, gm.331413911391137941.97
  rypiński 35566 16273 16272 16163 45.75
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1346171047104706852.77
2Wieś2210591699168909541.48
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000715230043003297642.00
2od 5 001 do 10 0001495361656165611941.23
3od 10 001 do 20 0001346171047104706852.77
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00