Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński / Rypin, gm.
Rypin, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 7575
Powierzchnia: 131.94 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5778
Liczba wydanych kart: 2236
 38.70%
brak38.70%40.11%41.52%42.93%44.34%45.75%47.16%48.57%49.98%51.39% 
danych40.10%41.51%42.92%44.33%45.74%47.15%48.56%49.97%51.38%52.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Starorypin Rządowy96034134133835.52
2Urząd Gminy Rypin, ul.Lipnowska 4, Rypin143959759759441.49
3Szkoła Podstawowa, Zakrocz77129729729638.52
4Szkoła Podstawowa, Sadłowo87032732732037.59
5Szkoła Podstawowa, Stępowo73327527527237.52
6Szkoła Podstawowa, Borzymin100539939939739.70
=   5778  2236  2236  2217  38.70