Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński / Wąpielsk, gm.
Wąpielsk, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4302
Powierzchnia: 93.78 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3314
Liczba wydanych kart: 1391
 41.97%
brak38.70%40.11%41.52%42.93%44.34%45.75%47.16%48.57%49.98%51.39% 
danych40.10%41.51%42.92%44.33%45.74%47.15%48.56%49.97%51.38%52.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Radziki Duże104844644644142.56
2Szkoła Podstawowa, Wąpielsk124250450450140.58
3Szkoła Podstawowa, Półwiesk Mały42617017016739.91
4Szkoła Podstawowa, Długie59827127127045.32
=   3314  1391  1391  1379  41.97