Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński / Brzuze, gm.
Brzuze, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 5430
Powierzchnia: 86.25 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4276
Liczba wydanych kart: 1817
 42.49%
brak38.70%40.11%41.52%42.93%44.34%45.75%47.16%48.57%49.98%51.39% 
danych40.10%41.51%42.92%44.33%45.74%47.15%48.56%49.97%51.38%52.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum, Ostrowite102848848848547.47
2Szkoła Podstawowa, Trąbin107644644644141.45
3Szkoła Podstawowa, Ugoszcz109444644644640.77
4Budynek po Szkole Podstawowej, Żałe104241641641439.92
5Świetlica Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT”, Ugoszcz3621212058.33
=   4276  1817  1817  1806  42.49