Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński / Rypin, m.
Rypin, m.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 16805
Powierzchnia: 10.96 km2
Zaludnienie: 1533 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 13461
Liczba wydanych kart: 7104
 52.77%
brak38.70%40.11%41.52%42.93%44.34%45.75%47.16%48.57%49.98%51.39% 
danych40.10%41.51%42.92%44.33%45.74%47.15%48.56%49.97%51.38%52.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Liceum Ogólnokształcące, ul.Kościuszki 51, Rypin127761261260447.92
2Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul.Jana Pawła II, Rypin113656856855850.00
3Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.3 Maja 3, Rypin147080080079754.42
4Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościwej, ul.Wojska Polskiego 9, Rypin148187687687359.15
5Liceum Ekonomiczne, ul.Dworcowa 9, Rypin188596496496451.14
6Liceum Ekonomiczne, ul.Dworcowa 9, Rypin147169469469347.18
7Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Młyńska 12, Rypin181510351035103357.02
8Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Młyńska 12, Rypin155888788788456.93
9Urząd Stanu Cywilnego, ul.Warszawska 40, Rypin130864864864249.54
10Szpital Powiatowy, ul.3 Maja 2, Rypin6020202033.33
=   13461  7104  7104  7068  52.77