Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński ...
chełmiński
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 51641
Powierzchnia: 527.62 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 41
Liczba uprawnionych do głosowania: 40470
Liczba wydanych kart: 18598
 45.96%
brak39.22%40.38%41.54%42.70%43.86%45.02%46.18%47.34%48.50%49.66% 
danych40.37%41.53%42.69%43.85%45.01%46.17%47.33%48.49%49.65%50.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040402Chełmno, gm.408716171617160439.56
040401Chełmno, m.1614882058205810250.81
040403Kijewo Królewskie, gm.342416371637162647.81
040404Lisewo, gm.403316271627161940.34
040405Papowo Biskupie, gm.343714121412139841.08
040406Stolno, gm.397515591559154739.22
040407Unisław, gm.536625412541252147.35
  chełmiński 40470 18598 18598 18417 45.96
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1614882058205810250.81
2Wieś2432210393103931031542.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000686130493049302444.44
2od 5 001 do 10 0001746173447344729142.06
3od 10 001 do 20 0001614882058205810250.81
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00