Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński / Lisewo, gm.
Lisewo, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 5288
Powierzchnia: 86.2 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4033
Liczba wydanych kart: 1627
 40.34%
brak39.22%40.38%41.54%42.70%43.86%45.02%46.18%47.34%48.50%49.66% 
danych40.37%41.53%42.69%43.85%45.01%46.17%47.33%48.49%49.65%50.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Krusinie, Krusin 5379429729729737.41
2Szkoła Podstawowa w Lisewie, ul. Toruńska 16131062962962548.02
3Gminne Gimnazjum w Lisewie, ul. Toruńska 17108441541541338.28
4Świetlica Środowiskowa w Pniewitem, Pniewite 184528628628433.85
=   4033  1627  1627  1619  40.34