Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński / Unisław, gm.
Unisław, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 6827
Powierzchnia: 72.45 km2
Zaludnienie: 94 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5366
Liczba wydanych kart: 2541
 47.35%
brak39.22%40.38%41.54%42.70%43.86%45.02%46.18%47.34%48.50%49.66% 
danych40.37%41.53%42.69%43.85%45.01%46.17%47.33%48.49%49.65%50.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Unisław ul. Lipowa 33190111051105109358.13
2Hala Widowiskowo-Sportowa, Unisław ul. Spokojna 16142963063062544.09
3Gminny Ośrodek Kultury, Unisław ul. Parkowa 22146159059058940.38
4Szkoła Podstawowa w Kokocku57521621621437.57
=   5366  2541  2541  2521  47.35