Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński / Stolno, gm.
Stolno, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 5169
Powierzchnia: 98.43 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3975
Liczba wydanych kart: 1559
 39.22%
brak39.22%40.38%41.54%42.70%43.86%45.02%46.18%47.34%48.50%49.66% 
danych40.37%41.53%42.69%43.85%45.01%46.17%47.33%48.49%49.65%50.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Małem Czystem86631431431436.26
2Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie188175175174139.93
3Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie122849449449240.23
=   3975  1559  1559  1547  39.22