Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński / Kijewo Królewskie, gm.
Kijewo Królewskie, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4475
Powierzchnia: 72.19 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3424
Liczba wydanych kart: 1637
 47.81%
brak39.22%40.38%41.54%42.70%43.86%45.02%46.18%47.34%48.50%49.66% 
danych40.37%41.53%42.69%43.85%45.01%46.17%47.33%48.49%49.65%50.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Brzozowo 8884145445445153.98
2Zespół Publicznych Szkół, Kijewo Królewskie 61156273673673247.12
3Szkoła Podstawowa, Trzebcz Szlachecki 1854623423423142.86
4Szkoła Podstawowa, Trzebczyk 247521321321244.84
=   3424  1637  1637  1626  47.81