Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / brodnicki ...
brodnicki
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 76938
Powierzchnia: 1038.79 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 59960
Liczba wydanych kart: 29500
 49.20%
brak43.58%44.66%45.74%46.82%47.90%48.98%50.06%51.14%52.22%53.30% 
danych44.65%45.73%46.81%47.89%48.97%50.05%51.13%52.21%53.29%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040206Bartniczka, gm.362316841684167146.48
040202Bobrowo, gm.500221802180216543.58
040203Brodnica, gm.549325092509249045.68
040201Brodnica, m.2165111764117641163354.33
040204Brzozie, gm.285714221422141349.77
040205Górzno, gm.319515231523150547.67
040207Jabłonowo Pomorskie, gm.715533353335330946.61
040208Osiek, gm.320814581458144445.45
040209Świedziebnia, gm.401017861786177144.54
040210Zbiczno, gm.376618391839182448.83
  brodnicki 59960 29500 29500 29225 49.20
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto2571113919139191376654.14
2Wieś3424915581155811545945.49
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001664979267926785747.61
2od 5 001 do 10 0002166098109810973545.29
3od 10 001 do 20 00000000.00
4od 20 001 do 50 0002165111764117641163354.33
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00