Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / brodnicki / Zbiczno, gm.
Zbiczno, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4760
Powierzchnia: 132.9 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3766
Liczba wydanych kart: 1839
 48.83%
brak43.58%44.66%45.74%46.82%47.90%48.98%50.06%51.14%52.22%53.30% 
danych44.65%45.73%46.81%47.89%48.97%50.05%51.13%52.21%53.29%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica GOKSiR w Zbicznie112952952952746.86
2Remiza OSP w Pokrzydowie132769669668952.45
3Świetlica GOKSiR w Sumowie82435335334842.84
4Świetlica GOKSiR w Cichem48626126126053.70
=   3766  1839  1839  1824  48.83