Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / brodnicki / Bartniczka, gm.
Bartniczka, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4785
Powierzchnia: 83.35 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3623
Liczba wydanych kart: 1684
 46.48%
brak43.58%44.66%45.74%46.82%47.90%48.98%50.06%51.14%52.22%53.30% 
danych44.65%45.73%46.81%47.89%48.97%50.05%51.13%52.21%53.29%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica wiejska w Grążawach138672572572052.31
2Szkoła Podstawowa w Radoszkach85837237237143.36
3Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu137958758758042.57
=   3623  1684  1684  1671  46.48