Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / brodnicki / Świedziebnia, gm.
Świedziebnia, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 5298
Powierzchnia: 103.83 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4010
Liczba wydanych kart: 1786
 44.54%
brak43.58%44.66%45.74%46.82%47.90%48.98%50.06%51.14%52.22%53.30% 
danych44.65%45.73%46.81%47.89%48.97%50.05%51.13%52.21%53.29%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Świedziebni206899599598648.11
2Szkoła Podstawowa w Michałkach53918818818334.88
3Szkoła Podstawowa w Janowie92939139139142.09
4Szkoła Podstawowa w Zasadach47421221221144.73
=   4010  1786  1786  1771  44.54