Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / poddębicki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 17760
Liczba głosów na kandydata: 6716
% głosów na kandydata: 37.82
 37.82%
brak29.88%31.46%33.04%34.62%36.20%37.78%39.36%40.94%42.52%44.10% 
danych31.45%33.03%34.61%36.19%37.77%39.35%40.93%42.51%44.09%45.68% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
101101 Dalików, gm. 3067 1529 1529 1510 514 34.04
101102 Pęczniew, gm. 3159 1670 1670 1637 610 37.26
101103 Poddębice, gm. 13009 6624 6623 6521 2974 45.61
101104 Uniejów, gm. 6320 3479 3478 3443 1085 31.51
101105 Wartkowice, gm. 5101 2393 2393 2362 706 29.89
101106 Zadzim, gm. 4439 2315 2315 2287 827 36.16
  poddębicki 35095 18010 18008 17760 6716 37.82

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 10460 5872 5870 5788 2712 46.86
2 Wieś 24635 12138 12138 11972 4004 33.44
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6226 3199 3199 3147 1124 35.72
2 od 5 001 do 10 000 15860 8187 8186 8092 2618 32.35
3 od 10 001 do 20 000 13009 6624 6623 6521 2974 45.61
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00