Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / poddębicki ...
poddębicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 42418
Powierzchnia: 880.91 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 35095
Liczba wydanych kart: 18010
Liczba głosów oddanych: 18008
Liczba głosów ważnych: 17760
brak 50.00% >50.00% ≥52.02% ≥54.04% ≥56.06% ≥58.08% ≥60.10% ≥62.12% ≥64.14% ≥66.16% ≥68.18%
danych 50.00% >50.00% ≥52.02% ≥54.04% ≥56.06% ≥58.08% ≥60.10% ≥62.12% ≥64.14% ≥66.16% ≥68.18%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
62.18%11044 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
37.82%6716 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
101101 Dalików, gm. 1510 996 65.96
34.04 514
101102 Pęczniew, gm. 1637 1027 62.74
37.26 610
101103 Poddębice, gm. 6521 3547 54.39
45.61 2974
101104 Uniejów, gm. 3443 2358 68.49
31.51 1085
101105 Wartkowice, gm. 2362 1656 70.11
29.89 706
101106 Zadzim, gm. 2287 1460 63.84
36.16 827
Σ poddębicki 17760 11044 62.18
37.82 6716
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 5788 3076 53.14
46.86 2712
2 Wieś 11972 7968 66.56
33.44 4004
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3147 2023 64.28
35.72 1124
2 od 5 001 do 10 000 8092 5474 67.65
32.35 2618
3 od 10 001 do 20 000 6521 3547 54.39
45.61 2974
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0.00
0.00 0
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0