Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / poddębicki ...
poddębicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 42418
Powierzchnia: 880.91 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 35095
Liczba wydanych kart: 18010
 51.32%
brak46.90%47.72%48.54%49.36%50.18%51.00%51.82%52.64%53.46%54.28% 
danych47.71%48.53%49.35%50.17%50.99%51.81%52.63%53.45%54.27%55.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101101 Dalików, gm. 3067 1529 1529 1510 49.85
101102 Pęczniew, gm. 3159 1670 1670 1637 52.86
101103 Poddębice, gm. 13009 6624 6623 6521 50.92
101104 Uniejów, gm. 6320 3479 3478 3443 55.05
101105 Wartkowice, gm. 5101 2393 2393 2362 46.91
101106 Zadzim, gm. 4439 2315 2315 2287 52.15
  poddębicki 35095 18010 18008 17760 51.32
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 10460 5872 5870 5788 56.14
2 Wieś 24635 12138 12138 11972 49.27
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6226 3199 3199 3147 51.38
2 od 5 001 do 10 000 15860 8187 8186 8092 51.62
3 od 10 001 do 20 000 13009 6624 6623 6521 50.92
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00