Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / poddębicki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 17760
Liczba głosów na kandydata: 11044
% głosów na kandydata: 62.18
 62.18%
brak54.39%55.97%57.55%59.13%60.71%62.29%63.87%65.45%67.03%68.61% 
danych55.96%57.54%59.12%60.70%62.28%63.86%65.44%67.02%68.60%70.19% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
101101 Dalików, gm. 3067 1529 1529 1510 996 65.96
101102 Pęczniew, gm. 3159 1670 1670 1637 1027 62.74
101103 Poddębice, gm. 13009 6624 6623 6521 3547 54.39
101104 Uniejów, gm. 6320 3479 3478 3443 2358 68.49
101105 Wartkowice, gm. 5101 2393 2393 2362 1656 70.11
101106 Zadzim, gm. 4439 2315 2315 2287 1460 63.84
  poddębicki 35095 18010 18008 17760 11044 62.18

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 10460 5872 5870 5788 3076 53.14
2 Wieś 24635 12138 12138 11972 7968 66.56
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6226 3199 3199 3147 2023 64.28
2 od 5 001 do 10 000 15860 8187 8186 8092 5474 67.65
3 od 10 001 do 20 000 13009 6624 6623 6521 3547 54.39
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00