Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / leszczyński / Wijewo, gm.
Wijewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3671
Powierzchnia: 61.37 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2934
Liczba wydanych kart: 1604
 54.67%
brak45.45%46.38%47.31%48.24%49.17%50.10%51.03%51.96%52.89%53.82% 
danych46.37%47.30%48.23%49.16%50.09%51.02%51.95%52.88%53.81%54.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kościelna 1, Brenno 1451 822 822 813 56.65
2 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, Wijewo 1483 782 782 767 52.73
=   2934  1604  1604  1580  54.67