Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / leszczyński ...
leszczyński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 52108
Powierzchnia: 804.65 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 40625
Liczba wydanych kart: 20135
 49.56%
brak45.45%46.38%47.31%48.24%49.17%50.10%51.03%51.96%52.89%53.82% 
danych46.37%47.30%48.23%49.16%50.09%51.02%51.95%52.88%53.81%54.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
301301 Krzemieniewo, gm. 6642 3028 3027 2975 45.59
301302 Lipno, gm. 4861 2570 2570 2537 52.87
301303 Osieczna, gm. 6928 3385 3385 3355 48.86
301304 Rydzyna, gm. 6378 3324 3324 3285 52.12
301305 Święciechowa, gm. 5663 2574 2574 2548 45.45
301306 Wijewo, gm. 2934 1604 1604 1580 54.67
301307 Włoszakowice, gm. 7219 3650 3649 3607 50.56
  leszczyński 40625 20135 20133 19887 49.56
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 3918 2233 2233 2208 56.99
2 Wieś 36707 17902 17900 17679 48.77
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2934 1604 1604 1580 54.67
2 od 5 001 do 10 000 37691 18531 18529 18307 49.17
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00